ตู้คีบคาเนะโมจิ กลับมาแล้ว

หลังจากสถานการณ์โรคระบาด COVID-19 ทำให้ตู้คีบของเราต้องปิดให้บริการชั่วคราว แต่ตอนนี้ ทางเราขแจ้งให้ลูกค้าทราบว่า ตู้คีบทั้งหมด 50 ตู้ในตอนนี้ กลับมาให้บริการตามปกติแล้วจ้า พร้อมให้บริการผ้าเช็ดมือฆ่าเชื้อด้วยค่า